Online Sözlük

Türkçe'nin Ses Özellikleri Kurallarını Kontrol Edebileceğiniz Online bir sözlüktür. Ses Özellikleri dışında kalan asli kelimelerde (istisnalar) olarak belirtilmiştir.


Türkçe'nin Ses Özellikleri Kontrol Durumu
Türkçede f Sesi Yoktur Kontrol Yapılmadı
Kalınlık - İncelik Uyumu (Büyük Ünlü Uyumu) Kontrol Yapılmadı
Düzlük - Yuvarlaklık Uyumu (Küçük Ünlü Uyumu) Kontrol Yapılmadı
İki Ünlü Yan Yana Gelmez Kontrol Yapılmadı
Birinci Heceden Sonra o, ö Bulunmaz Kontrol Yapılmadı
Türkçede h Sesi Yoktur Kontrol Yapılmadı
Türkçede j Sesi Yoktur Kontrol Yapılmadı
Türkçede l, r, g, c, m, n, u, z Sesleri Kelime Başında Bulunmaz Kontrol Yapılmadı
Kelime Sonunda b, c, d, g, ğ Sesleri Bulunmaz Kontrol Yapılmadı
Kelime Başında İki Ünsüz Bulunmaz Kontrol Yapılmadı
Türkçede Ancak Belli Ünsüz Çiftleri Hece Ve Kelime Sonunda Bulunabilir Kontrol Yapılmadı
Hece Sonunda Üç Ünsüz Yanyana Bulunamaz Kontrol Yapılmadı
Kelime Köklerinde Aynı Cinsten İki Ünsüz Yanyana Bulunamaz Kontrol Yapılmadı
Ünsüz Uyumu Kontrol Yapılmadı

© 2016 Tüm Hakları Saklıdır. Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesi - Yönetim Bilişim Sistemleri Uygulama Projesidir.